prof. UAM dr hab. Józef Szpikowski – przewodniczący

dr Mikołaj Majewski – sekretarz

prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski

dr Robert Kruszyk

dr Grażyna Szpikowska

mgr Monika Domańska

mgr Małgorzata Zięba