Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z rezerwacjami: do 22 lutego 2019

Przesyłanie streszczeń referatów i posterów: do 5 marca 2019

Opłata konferencyjna (wpisowe): do 22 lutego 2019

Możliwość rezygnacji z udziału w konferencji i z rezerwacji hotelowych bez konsekwencji finansowych:

do 18 marca 2019