Organizatorzy planują następujące publikacje:

Publikacja przedkonferencyjna z recenzowanymi tekstami o objętości do 5 stron

Publikacja pokonferencyjna w czasopismach punktowanych

Teksty do publikacji przedkonferencyjnej powinny być przygotowane zgodnie z następującymi wymogami:

Wymogi redakcyjne