ORGANIZATORZY

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Instytut Geoekologii i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie

Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM

WSPÓŁORGANIZATORZY

Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku