prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski – przewodniczący

prof. dr hab. Leon Andrzejewski

prof. dr hab. Wacław Florek

prof. dr hab. Marek Jóźwiak

prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak

prof. dr hab. Krzysztof Krzemień

prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz

prof. UAM dr hab. Maciej Major

prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko

prof. dr hab. Marek Marciniak

prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek

prof. dr hab. Krystyna Milecka

prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk

prof. UAM dr hab. Renata Paluszkiewicz

prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska

prof. UAM dr hab. Alfred Stach

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

prof. UAM dr hab. Józef Szpikowski

prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński